Login 
May 2, 2022    -    May 8, 2022 (Week 18)
Public Access


Category:
Category: All

 

Mon
May 2

Tue
May 3

Wed
May 4

Thu
May 5

Fri
May 6

Sat
May 7

Sun
May 8

8:00am       
9:00am       
10:00am10:00am» Partidas magic commander
      
11:00am      
12:00pm      
1:00pm      
2:00pm      
3:00pm      
4:00pm      
5:00pm      
6:00pm   6:20pm» La partida de rol sera en la sala grande
6:30pm» Partida rol D&D 5 Ed.
  
7:00pm      
8:00pm  8:00pm» Partida Cultos innombrables
8:00pm» Partida de hitos(cerrada)
   
9:00pm     
10:00pm     
11:00pm